zAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE

Zavod za ispitivanje kvalitete (ZIK d.o.o. ) Mostar je kontrolna kuća s višegodišnjom tradicijom u obavljanju raznih vrsta pregleda i isptivanja, te pružanja konzalting usluga.