zAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE

Zavod za ispitivanje kvalitete (ZIK d.o.o. ) Mostar je kontrolna kuća s višegodišnjom tradicijom u obavljanju raznih vrsta pregleda i isptivanja, te pružanja konzalting usluga.

Imate potrebu za našim uslugama?

ID: 4227227270003
PDV: 227227270003

UniCredit: 3381002200701587
Raiffeisen: 1610200037910026

Close Menu